FAQ

VOORBEELDE VAN BLADMUSIEK

HOE LAAI EK BLADMUSIEK AF?

DIE ELEKTRONIESE AFLAAI VAN VONKK-LIEDERE EN MUSIEK?

Om die VONKK liedere en musiek elektronies vanaf die internet te kan aflaai, moet jou gemeente by CCLI geregistreer wees.

Indien jou gemeente nog nie by CCLI (Christian Copyright Licensing International) geregistreer en gelisensieer is nie, sien asseblief hieronder – HOE LISENSIEER MY GEMEENTE BY CCLI VIR DIE VONKK-LISENSIE? en volg die maklike stappe om die VONKK-lisensie vir jou gemeente te verkry.

Indien jou gemeente wel by CCLI gelisensieer is en julle lisensie opbetaald is, sal jy egter R10 moet betaal vir elke dokument wat jy altwee.

Klik hier en volg die maklike stap vir stap verduideliking van hoe om bladmusiek af te laai.

HOE LISENSIEER MY GEMEENTE BY CCLI VIR DIE VONKK-LISENSIE?

Ongelukkig kan gemeentes nog nie aanlyn op die CCLI werbwerf vir ‘n VONKK-lisensie aansoek doen nie. CCLI werk tans aan hulle webwerf om aanlyn-registrasies moontlik te maak.

Vonkk lisensie 2019 vir die AANSOEKVORM vir ‘n VONKK-lisensie.

Voltooi die vorm volledig en epos of faks dit dan na CCLI:

Faks: (021) 914 9803
Eposadres: za@ccli.com

WAAROM KOPIEREG?

Die term “kopiereg” beteken eenvoudig “die reg om te kopieer”. Die Wet op Kopiereg van Suid-Afrika verleen aan die eienaars van ‘n kreatiewe werk spesifieke regte insluitend:

 • PUBLIKASIE REGTE: Die reg om die werk in gedrukte vorm of enige ander elektroniese vorm insluitende die internet en CD Rom te publiseer, te herdruk en te kopieer.
 • VERSPREIDINGSREGTE: Die reg om kopieë van die werk te verkoop of te versprei.
 • AFGELEIDE REGTE: Die reg om die werk te verander, te rangskik, of andersins te hersien.
 • OPNAME REGTE: Die reg om die werk op te neem.
 • OPVOERINGSREGTE: Die reg om die werk in die openbaar uit te voer en die reg wat aan die uitgewer van ‘n “gepubliseerde uitgawes” vergun word – byvoorbeeld ‘n boek met liedere:
 • REPRODUKSIE REGTE: Dit is die reg om die kopiëring van die “tipografie” toe te laat – die musiek of die teks soos dit op die blad van die boek gedruk is.

Die Wet verbied enige een om hierdie eksklusiewe regte te skend, sonder om eers toestemming van die eienaars te verkry.

WAAROM MOET GEMEENTES LISENSIES Hê?

Kerke en gemeentes het dikwels probleme met die skending van kopiereg op twee uiters belangrike terreine:

 • Kopiëring van die woorde van liedere sonder toestemming
 • Fotokopiëring van bladmusiek en woorde sonder toestemming uit geplubliseerde boeke en/of van elektroniese material

WAT IS CCLI?

Christian Copyright Licensing International (CCLI) is in 1988 in die lewe geroep om aan kerk eenvoudige en bekostigbare oplossings te bied vir hierdie ingewikkelde kopiereg kwessies. ‘n Onderafdeling van CCLI naamlik Christian Copyright Licensing (Africa) (Edms.) Bpk is in 1995 in Suid-Afrika begin om kerke in Afrika te help.

Hulle kantore is naby Tygervallei, Kaapstad en hulle kontakbesonderhede is soos volg:

Posadres: Posbus 2347, Durbanville 7551
Telefoon: (021) 914 8908
Faks: (021) 914 9803
Eposadres: za@ccli.com
Webtuiste: www.ccli.co.za

 

WAT IS DIE VERSKILLENDE CCLI-LISENSIES EN WAARVOOR IS DIT NODIG?

Daar is verskillende lisensies wat gemeentes mag nodig hê vir die projektering van liedere en ook liedere uit bestaande bundels.

1. Die LIEDBOEK – lisensie
Hierdie lisensie gee gemeentes die reg om enige woorde uit die Liedboek van die Kerk / Psalm- en Gesangboek / Sing onder Mekaar en Halleluja-bundels te reproduseer en/of te projekteer deur middel van ‘n data video projektor, rooiletterbord, transparante, en so meer.
Dit is ‘n jaarlikse lisensie waarvan die lisensiegelde betaalbaar, bereken word volgens die aantal lidmate van u gemeente. CCLI hanteer hierdie lisensie namens die NG Kerk Uitgewers wat die kopiereg besit op hierdie bundels

2. CCL – lisensie (breë lisensie)
Hierdie lisensie, genaamd “Church Copyright Licence” (CCL) is ‘n kontraktuele ooreenkoms met liedjieskrywers en uitgewers van oor die wêreld. Hierdie lisensie gee aan ‘n gemeente die vergunning om uit die meer as 300 000 liedere beskikbaar kopieë van die woorde te maak of dit te vertoon deur middel van ‘n data video projektor, rooiletterbord, transparante, en so meer. Hierde groot aantal liedere sluit onder andere Engelse geestelike liedere vanoor die wêreld in, sowel as ander Afrikaanse geestelike liedere, EN DIE LIEDERE VAN FLAM. Hierdie lisensie (CCL) is by uitstek die mees omvattende bron van hierdie aard – MAAR LET WEL: dit laat nie die fotokopiëring van gepubliseerde boeke toe nie en ook nie die kopiëring en vertoon van bladmusiek toe nie!

Hierdie lisensie (CCL) is ’n eenjarige lisensie en die lisensiefooi word bereken op u gemeente se gemiddelde erediensbywoning. Indien die lisensie verval, veral daarmee saam vanselfsprekend alle regte en vergunnings wat aan die lisensie gekoppel is.
Gemeentes word jaarliks gevra om verslag te doen watter liedere en hoeveel keer hierdie liedere in hulle gemeentes gesing word.  Daarvolgens word die tantiéme aan die betrokke kopiereg-eienaars uitbetaal.

3. Die VONKK – lisensie
Sedert 1 Oktober 2012 het VONKK sy eie lisensie by CCLI. Gemeentes wat die VONKK-liedere wil reproduseer en/of wil projekteer, moet is besit wees van ‘n VONKK-lisensie. Die koste van die VONKK-lisensie beloop tans R416per gemeente per jaar. Dit is vir alle gemeentes dieselfde koste en word nie bereken volgens die gemeente se lidmaattal of die getal erediensbywoners nie. Indien die VONKK-lisensie verval, veral daarmee saam vanselfsprekend alle regte en vergunnings wat aan die lisensie gekoppel is.
Geen verslagdoening van watter VONKK-liedere en hoeveel keer hierdie liedere in ‘n gemeente gesing word, word gevra nie.

Watter aktiwiteite word dus wel deur hierdie bogenoemde lisensies gedek?

 • Oorhoofse of enige ander vorm van projeksies van die lirieke van hierdie geestelike liedere deur middel van metasetaatfilm, skyfies, rekenaar, ligborde, toekring TV, video-monitering of ander elektroniese middele
 • Handgeskrewe, getikte, rekenaarvervaardigde of gefotostateerde kopieë
 • Die invoer van liedere se lirieke in die rekenaar, woordverwerker, en so meer
 • Die skep van eie gemeentelike sangbundels
 • Die plaas van hierdie liedere in ’n bulletin
 • Skep van spesiale blaadjies vir spesiale dienste (bv. kerssangsienste, begrafnisse, huwelike)
 • Maak van opnames (op band, CD, video, DVD) vir die gemeente se evangeliese bediening of hulle wat nie die dienste kan bywoon nie
 • Opneem van liedere vir beperkte sirkulasie (maw. vir nie-kommersiële gebruik)

Wat word nie deur hierdie lisensie gedek nie:

 • Die fotokopiëring of duplisering van enige bladmusiek – dws. notasies van oktawe, kantates, musiekblyspele, klawerbord verwerkings, vokale partiture, orkestrasie, of ander instrumentale verwerkings
 • Liedere wat uit hul oorspronklike taal vertaal is, sonder die amptelike goedkeuring van die liriekskrywer of uitgewer betrokke.
 • Die huur, verkoop of uitleen van kopieë (wat onder die lisensie gemaak is) aan groepe buite die kerk of aan ander kerke/gemeentes.
 • Die oordrag of oorplasing van die lisensie aan ’n ander kerk of groep sonder CCLI se toestemming.

4. Die MRL (Musiek Reproduksie Lisensie)
Die Musiek Reproduksie Lisensie (MRL) is ’n kontraktuele ooreenkoms met komponiste/ teksdigters en uitgewers van oor die hele wêreld. Vir ’n jaarlikse lisensiefooi ontvang ’n gemeente die regsvergunning om baie liedere uit honderde gesang- en liedboeke en selfs elektroniese bundels te kopieer vir gemeentelike gebruik.
Die MRL is die mees eenvoudigste bron van sy soort. Dit gee gemeentes toestemming om die bladmusiek en die woorde van geplubliseerde boeke te kopieer, asook die bladmusiek van alle FLAM liedere. Hierdie lisensie (MRL) is ook ’n eenjarige lisensie. Lisensiefooie word bereken volgens die gemeente se gemiddelde erediensbywoning. Alle vergunnings geld slegs wanneer die lisensie aktief en opbetaald is. Indien die lisensie verval, veral daarmee saam vanselfsprekend alle regte en vergunnings wat aan die lisensie gekoppel is.

Vir die nuutste CCLI lisensiefooie kan u gerus CCLI se webwerf besoek: www.ccli.co.za

HOE LISENSIEER MY GEMEENTE BY CCLI VIR DIE VONKK-LISENSIE?
Ongelukkig kan gemeentes nog nie aanlyn op die CCLI werbwerf vir ‘n VONKK-lisensie aansoek doen nie. CCLI werk tans aan hulle webwerf om aanlyn-registrasies moontlik te maak.
 Gemeentes KLIK HIER vir die AANSOEKVORM vir ‘n VONKK-lisensie.

Voltooi die vorm volledig en epos of faks dit dan na CCLI:
Faks: (021) 914 9803
Eposadres: za@ccli.com

DAAR IS ‘N FOUT OP DIE BLADMUSIEK. HOE KAN EK DIT REGSTEL. Hoe kan ek dit regstel?
Omdat VONKK probeer om so vinnig as moontlik die musiek by gemeentes uit te kry, kan dit soms gebeur dat daar ‘n fout insluip, selfs ten spyte van die feit dat alle bladmusiek deur verskeie kundiges geproeflees word.

Ons is glad nie fyngevoelig nie – laat weet ons asb. by jacques.louw@absamail.co.za – en ons sal die fout so vinnig as moontlik regstel.

ONS IS OPSOEK NA KINDERLIEDJIES. IS DAAR BESKIKBAAR? 
Ja, VONKK het sopas ‘n nuwe CD uitgegee genaamd VONKK: Kinders VONKKel vir Jesus

HET VONKK ENIGE CD’s OF DVD’s BESKIKBAAR?
 VONKK het die volgende produkte beskikbaar in samewerking met Bybel-Media en is alles te koop by www.bybelmedia.org.za of kan bestel word by 0860 26 33 42

 • VONKK CD – Volume 1
 • VONKK CD – Volume 2
 • VONKK DVD – Volume 1
 • VONKK DVD – Volume 2
 • VONKK: Kinders VONKKel vir Jesus