Liedere (vlgs nommers)

VONKK 0001 – Wees my genadig, luister hoe smeek ek
VONKK 0002 – Kom juig oor God, sing almal saam
VONKK 0003 – Loof die Here, want Hy is goed
VONKK 0004 – Sing vir die Heer ‘n nuwe lied tesaam
VONKK 0005 – Vreugde! Vreugde!
VONKK 0006 – Geseënd wie goddelose raad
VONKK 0007 – Mag ons U liefde ken
VONKK 0008 – Ek wil die Here loof
VONKK 0009 – Voor U
VONKK 0010 – Jesus, wees my, sondaar, genadig
VONKK 0011 – Here, wees ons genadig
VONKK 0012 – Vader, ek wil net by u wees
VONKK 0013 – Ek is tot alles in staat
VONKK 0014 – Hy het self ons sondes
VONKK 0015 – Ons plaas ons hoop nie op perde nie
VONKK 0016 – God van ons verlede
VONKK 0017 – Here, sien my bitter lyding
VONKK 0018 – Ek soek na die lewende water
VONKK 0019 – Die vyand vlug as God verskyn
VONKK 0020 – Ek loof U Naam, o Here
VONKK 0021 – Wag op die Heer
VONKK 0022 – Bly by My
VONKK 0023 – Jesus, U is die lig in ons lewe
VONKK 0024 – Gees van God, kom woon in my
VONKK 0025 – In die Heer vind ek al my sterkte
VONKK 0026 – Christus, Verlosser
VONKK 0027 – Kom en lei my, Skepper-Gees
VONKK 0028 – Ons aanbid U, Jesus Heer
VONKK 0029 – Sing voor God ‘n nuwe lied
VONKK 0030 – Al die donker is nooit net donker
VONKK 0031 – My siel vind rus
VONKK 0032 – Ons aanbid U, Christus Heer
VONKK 0033 – Wees nie bevrees nie
VONKK 0034 – O Christus, Here Jesus
VONKK 0035 – Here, leer my om net op U te vertrou
VONKK 0036 – Bly met u genade by ons
VONKK 0037 – Ons hou ons oë op Jesus, die Here
VONKK 0038 – Here, ons God, as ons nou huis toe gaan
VONKK 0039 – Lank lank terug in Bethlehem
VONKK 0040 – Kom en vul ons met vrede
VONKK 0041 – God is liefde! Laat ons lofsing
VONKK 0042 – Jubilate! Loof die Here!
VONKK 0043 – My hart roep uit
VONKK 0044 – Ek roep in nood die Here aan
VONKK 0045 – Gees van Christus, hoor ons bede
VONKK 0046 – Soos ‘n vader vir sy kinders
VONKK 0047 – By die huis, by die werk
VONKK 0048 – Jesus het my lief
VONKK 0049 – Daar’s kinders in die wêreld
VONKK 0050 – Dankie, Heer, vir wat ons eet
VONKK 0051 – Dankie, Heer
VONKK 0052 – Vir my pappa en sy werk
VONKK 0053 – Skuil by die Vader
VONKK 0054 – Ek glo in God, die Vader
VONKK 0055 – Jesus, toe U mens geword het
VONKK 0056 – My God, hoe doelloos, hoe verward
VONKK 0057 – Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod
VONKK 0058 – Ons vind ons krag in die Here
VONKK 0059 – Gee ons vrede (Ukuthula)
VONKK 0060 – Heer, wees naby my / Nkos’ usubenam
VONKK 0061 – Masithi Amen
VONKK 0062 – Heer, bly tog by ons (kanon)
VONKK 0063 – Die Heer oor al wat lewe
VONKK 0064 – Prys die Heer met blye galme
VONKK 0065 – Ere aan God in die hoogste!
VONKK 0066 – Lof en dank, dank aan God
VONKK 0067 – Lof en dank, dank aan God (2)
VONKK 0068 – Ere aan God, bring Hom die eer!
VONKK 0069 – Heilig, heilig, heilig is die Heer
VONKK 0070 – Abba, Vader
VONKK 0071 – Groot is u trou, o Heer
VONKK 0072 – Wees stil, want die Heilige is hier
VONKK 0073 – Soos die Vader U gestuur het
VONKK 0074 – Die Heer sal jou seën
VONKK 0075 – Halleluja! Die Heer het opgestaan!
VONKK 0076 – Onsterflik, onsienbaar, almagtig en wys
VONKK 0077 – Bring my die ou-ou tyding
VONKK 0078 – Die kerk is die Heer se mense
VONKK 0079 – Genade, so oneindig groot
VONKK 0080 – Ek is bly
VONKK 0081 – Jesus, al is ek maar klein
VONKK 0082 – Laat ons skyn vir Jesus
VONKK 0083 – Siyahamba
VONKK 0084 – Loof God in die hoogste hemel
VONKK 0085 – Here, ons Here, hoe groot is U!
VONKK 0086 – Ek is die Heer se skapie
VONKK 0087 – Mag Heer u seën oor ons stroom
VONKK 0088 – Amen 1
VONKK 0089 – Amen 2
VONKK 0090 – Maranata!
VONKK 0091 – Kleine dorpie Betlehem 1
VONKK 0092 – Als so mooi en wonderlik
VONKK 0093 – Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas
VONKK 0094 – Ek het die Here lief
VONKK 0095 – Daar is niemand soos U, Here God
VONKK 0096 – Wees bly en loof die Heer
VONKK 0097 – Christus, lank reeds verwag
VONKK 0098 – U Woord is die lamp
VONKK 0099 – Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag
VONKK 0100 – By die intog in Jerusalem
VONKK 0101 – Hoe lank nog, Heer
VONKK 0102 – Mag die woorde van my mond
VONKK 0103 – Maak oop die poorte
VONKK 0104 – Wat ‘n vriend het ons in Jesus
VONKK 0105 – Ek wil U eer met duisend stemme
VONKK 0106 – Luister tog, Heer, en hoor my gebed
VONKK 0107 – Heer God Almagtig
VONKK 0108 – Saans kan ek rustig, onbesorg gaan slaap
VONKK 0109 – Wees ‘n lig vir Jesus
VONKK 0110 – Saam wil ons die Here (kanon)
VONKK 0111 – Die Here stuur ons uit
VONKK 0112 – Ons Vader in die hemel
VONKK 0113 – Kom, Heilige Gees
VONKK 0114 – As ek saans op my bedjie gaan lê
VONKK 0115 – God soek verniet na iemand
VONKK 0116 – Laat jou lewe aan die Here oor
VONKK 0117 – Die Here God is groot
VONKK 0118 – Mayenziwe / U wil geskied
VONKK 0119 – Heilig, heilig, heilig is die Heer
VONKK 0120 – Soos ‘n wildsbok
VONKK 0121 – Ek wil U loof met my hele hart
VONKK 0122 – Halleluja 1
VONKK 0123 – Wees stil en weet
VONKK 0124 – Jesus bring vreugde
VONKK 0125 – Ek glo in God, die Vader
VONKK 0126 – Hoër as die heelal
VONKK 0127 – By God is ek tevrede
VONKK 0128 – Eer aan God (kanon)
VONKK 0129 – God self is liefde
VONKK 0130 – Dankie vir hierdie nuwe môre
VONKK 0131 – Weet jy hoeveel sterre skyn daar?
VONKK 0132 – Soos mamma my liefhet
VONKK 0133 – My lippe wil Hom loof
VONKK 0134 – Kom, alle kinders wat die Here wil dien
VONKK 0135 – Soms is jy bang of skrik jy groot
VONKK 0136 – O Here, my God, ek verlang na U
VONKK 0137 – Soos ‘n flits in die donker
VONKK 0138 – God van genade hoor ons bid (respons)
VONKK 0139 – Ek bewonder U, my Heer
VONKK 0140 – Die genade van ons Here
VONKK 0141 – Want die Here is my Herder
VONKK 0142 – Jesus Verlosser, U daal tot ons neer
VONKK 0143 – Ek wil sing, altyd sing
VONKK 0144 – Vrede van God
VONKK 0145 – Laat almal wat dors het kom
VONKK 0146 – My gees, my siel, my liggaam
VONKK 0147 – Ons bring aan U die lof en eer
VONKK 0148 – Jesus, daar in Betlehem
VONKK 0149 – Halleluja 3
VONKK 0150 – Halleluja 4
VONKK 0151 – Halleluja 5
VONKK 0152 – Heer, ontferm U
VONKK 0153 – Geseënd die afhanklikes
VONKK 0154 – Toe ek gedink het my voete gly
VONKK 0155 – Die Here seën die mens
VONKK 0156 – As vreugde my deel is
VONKK 0157 – Let op die wonder van God se skepping
VONKK 0158 – Ons wy onsself aan Christus toe
VONKK 0159 – Heer, ons dink aan Afrika (Plea from Africa)
VONKK 0160 – Dié wat my liefhet, word veilig bewaar
VONKK 0161 – Hoe kan ek, o Heer, U ooit betaal
VONKK 0162 – Dawid met sy slinger
VONKK 0163 – Jesus Christus, ek aanbid U
VONKK 0164 – O hoor my, Heer
VONKK 0165 – Kom sien die Lam
VONKK 0166 – Jesaja het lank t’rug
VONKK 0167 – Met die breek van hierdie dag
VONKK 0168 – Dankie, o Heer, vir hierdie nag
VONKK 0169 – Hoor jy die voëltjies in die oggend sing
VONKK 0170 – Liewe Jesus, ek is klein
VONKK 0171 – Jesus is Koning
VONKK 0172 – U groet ons, Here
VONKK 0173 – O Here, ek verlang
VONKK 0174 – Strome van seën uit die hemel
VONKK 0175 – Net soos ek is
VONKK 0176 – Let op, kinders, dis weer Kersfees!
VONKK 0177 – Open jou oë vir God se skepping
VONKK 0178 – Son van die geregtigheid
VONKK 0179 – Ek kniel hier in die oggendlig
VONKK 0180 – Wees genadig, Heer (Kumbaya)
VONKK 0181 – Heer, U seën elkeen wat graag wil leer
VONKK 0182 – Heer, U is my voëlvlug na vryheid
VONKK 0183 – Net soos die hemelkoor
VONKK 0184 – Ek groet jou, begenadigde
VONKK 0185 – Kom laat ons juig en sing
VONKK 0186 – Die Here is my redder
VONKK 0187 – Juig tot eer van die Here
VONKK 0188 – Die Here, Hy is jou Beskermer
VONKK 0189 – Ek wil die Here loof (respons)
VONKK 0190 – Die magtiges uit elke streek
VONKK 0191 – Neem my in beskerming
VONKK 0192 – Ek voel weer veilig
VONKK 0193 – Met hart en mond en lewe
VONKK 0194 – Was jy daar
VONKK 0195 – Loof, loof die Heer
VONKK 0196 – Ons het God gesien
VONKK 0197 – Kom sing voor die Heer
VONKK 0198 – Kom ons buig voor die Here
VONKK 0199 – Engelstemme sing vir ewig
VONKK 0201 – U opstanding, o Here Jesus Christus
VONKK 0202 – Here, seën nou die boodskap
VONKK 0203 – Wees U, o Here, my uitsig, my hoop
VONKK 0204 – Mag die vrede van ons Hemelvader
VONKK 0205 – Ek wil sing van al u liefde
VONKK 0206 – Wie kan peil hoe diep lê hartseer
VONKK 0207 – Tshollela / Laat kom u Heilige Gees
VONKK 0208 – Wees bly, al God se kinders
VONKK 0209 – Gaan met die blye boodskap
VONKK 0210 – Heer, U het die eerste woord gesê
VONKK 0211 – Heilige Gees, U, die Trooster
VONKK 0212 – Hoe diep is sy lyding daar aan die kruis
VONKK 0213 – God is lief vir my
VONKK 0214 – Nog voordat ek ‘n kind was
VONKK 0215 – U oorlaai ons met u liefde
VONKK 0216 – Sing tot ons God en Heer (kanon)
VONKK 0217 – Open my oë, Heer (1)
VONKK 0218 – Open my oë, Heer (2)
VONKK 0219 – Wat die toekoms ook mag inhou
VONKK 0220 – Lig van God
VONKK 0221 – As my volk hul bekeer
VONKK 0222 – Almal wat dors het, kom geniet
VONKK 0223 – O Heer, bly by my
VONKK 0224 – Met ons skuld en met ons sonde
VONKK 0225 – O Heer, ons is byeen
VONKK 0226 – Neem, Heer, my hart en reinig my
VONKK 0227 – ‘n Skare mense volg vir Jesus
VONKK 0228 – Die kleine dorpie Betlehem 2
VONKK 0229 – Wysheid begin met die dien van die Heer
VONKK 0230 – By die Heer vind ek rus
VONKK 0231 – Laat julle kommer en sorge oor aan Hom
VONKK 0232 – Rus, my siel, jou God is Koning
VONKK 0233 – U, die Bron van alle gawes
VONKK 0234 – Abba, Vader, Hemelheer
VONKK 0235 – Vreugde onbeperk
VONKK 0236 – Prys die Here, ons God
VONKK 0237 – Here, wees genadig
VONKK 0238 – Bewaar my, o God
VONKK 0239 – Heer, elke nag verlang ek na U
VONKK 0240 – U het na ons gekom, Immanuel
VONKK 0241 – Ons wil met Kersfees vrolik sing
VONKK 0242 – Loof nou saam die Here
VONKK 0243 – Laat my nooit die grond verlaat nie
VONKK 0244 – Hoor die hemelkore sing
VONKK 0245 – Hoor die blye tyding
VONKK 0246 – Nou sal ek onbesorg gaan lê
VONKK 0247 – Here, ons loof U
VONKK 0248 – Sing ‘n lied van vreugde
VONKK 0249 – Vader, ons buig hier laag
VONKK 0250 – Gaudium mundo / Vreugde in die wêreld
VONKK 0251 – Christus natus est / Christus is gebore
VONKK 0252 – Here, ons wag op U
VONKK 0253 – Lui, klokke, klingelingeling
VONKK 0254 – God is hier
VONKK 0255 – Rea o boka / Ons bring U eer, ons Here God
VONKK 0256 – Vol van vreugde wil ons jubel
VONKK 0257 – Naby aan die Here
VONKK 0258 – Groot en getroue God
VONKK 0259 – Hemelse Vader, Skepper van die lewe
VONKK 0260 – Ons besing u grootheid, Vader
VONKK 0261 – Modimo re boka wena / O Here, ons wil u lof sing
VONKK 0262 – Die Heer het opgevaar
VONKK 0263 – Hoog verhewe sit die Here
VONKK 0264 – Kom ons prys sy Naam
VONKK 0265 – Kom ons bid tot die Heer
VONKK 0266 – Shalom, my vriend
VONKK 0267 – God is so goed
VONKK 0268 – Loof en prys Hom (Kyk die Lam van God)
VONKK 0269 – Sing voor die Here ‘n loflied
VONKK 0270 – Gees van God, o lewende God
VONKK 0271 – U’t die storm beveel
VONKK 0272 – Heer, ons bid as reënboognasie
VONKK 0273 – Sing ‘n nuwe kerklied / Noël Nouvelet
VONKK 0274 – Amen 3
VONKK 0275 – Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U
VONKK 0276 – Soveel twyfel, soveel vrae
VONKK 0277 – U is die lig wat deur die donker skyn
VONKK 0278 – Hemelse Vader, van U kom smeek ons
VONKK 0279 – Verwonderd staan ons voor U, Heer
VONKK 0280 – U nooi ons na die tafel, Heer
VONKK 0281 – Is Christus dan nie opgewek?
VONKK 0282 – Spreek, Heer, in die stilte
VONKK 0283 – Kom buig in die stal
VONKK 0284 – Soms kom daar tye
VONKK 0285 – Hoor die voëltjies sing
VONKK 0286 – Na u beeld, Heer
VONKK 0287 – Die heerlikheid van God
VONKK 0288 – Vader, hoe wonderlik
VONKK 289 – Nagmaalsliturgie
VONKK 0290 – In die Bybel is daar raad
VONKK 0291 – Babatjie Jesus, op strooi neergelê
VONKK 0292 – Voor U, vader, moet ek skuld bely
VONKK 0293 – Hy wat kom woon in die skuilplek van God
VONKK 0294 – Loof, loof die Heer
VONKK 0295 – Ons sien onreg, haat en seerkry
VONKK 0296 – Klap julle hande, o nasies
VONKK 0297 – Met ‘n vaderhart vol deernis
VONKK 0298 – Juig en sing nou saam
VONKK 0299 – Sing van sy vrede / Cantarei a paz
VONKK 0300 – Heer, sien my trane
VONKK 0301 – Hosianna, Seun van Dawid
VONKK 0302 – Al sug die skepping swaar
VONKK – 303 – Hoor die blye tyding
VONKK 0304 – Toe God ons lot verander het
VONKK 0305 – My oë is altyd op U gerig
VONKK 0306 – Dink aan die liefde en trou, o Heer
VONKK 0307 – Laat tog aan my reg geskied
VONKK 0308 – Ek’s vol vrae
VONKK 0309 – Gees van die waarheid
VONKK 0310 – Skepper van die hemel, aarde
VONKK 0311 – Nog voordat ek kon bid, kon smeek
VONKK 0312 – Deur profete kom oor eeue die berig
VONKK 0313 – Daardie nag in Betlehem
VONKK 0314 – Vier die lewe elke oomblik
VONKK 0315 – Ek was eensaam en verlaat
VONKK 0316 – Die Here is voor jou (Seënbede)
VONKK 0317 – Domini Deus, Jesu Christi / Halleluja
VONKK 0318 – Net soos ek is, buig ek voor U
VONKK 0319 – Lei en bewaar my
VONKK 0320 – So lief het God die wêreld
VONKK 0321 – Ons gebroke wêreld sug
VONKK 0322 -Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus
VONKK 0323 -Al kan ek self met duisend stemme
VONKK 0326 – Halleluja 6
VONKK 0327 – Halleluja 7
VONKK 0328 – Alles, alles is genade
VONKK 0329 – Ons harte smag na U / Nkosi, sihlangene
VONKK 0330 – Onthou tog u beloftes, Heer / Lizalis’ indingo lakho
VONKK 0331 – Wees bly saam met Jerusalem
VONKK 0332 – In die wêreld vol donker
VONKK 0333 – God se Woord is ‘n lig in die nag
VONKK 0334 – Waarom, Here, waarom?
VONKK 0335 – Mag die troue Heer,  jou gebed in nood verhoor
VONKK 0336 -Ons glo in Jesus, God die Seun
VONKK 0337 – Wyd, o Here, strek u liefde
VONKK 0338 – Sing vir die Heer ‘n nuwe lied
VONKK 0339 – Ons kom kniel voor U (respons)
VONKK 0340 – Eloï lemá sabagtani
VONKK 0341 – Sola Scriptura
VONKK 0342 -Die Seun wat die blindes weer laat sien
VONKK 0343 – Voordat tyd begin het
VONKK 0344 – Êrens kom ‘n kind vandaan
VONKK 0345 – Seën ons huisgesinne, Heer – melodie 1
VONKK 0346 – Seën ons huisgesinne, Heer – melodie 2
VONKK 0347 – Heer, u kerk oor al die eeue
VONKK 0348 – O Vader, o Here
VONKK 0349 – Josua was jonk
VONKK 0350 – Heer, die rykdom van u woorde
VONKK 0351 – My hart is nie verhef nie
VONKK 0352 – Here, hoor ons smeekgebede
VONKK 0353 – Here, Here, hoor my bid
“VONKK 0354 – Agnus Dei
VONKK 0355 – Kom en loof die Heer
VONKK 0356 – Die wêreld waar ons woon
VONKK 0357 – Soveel konings wat regeer
VONKK 0358 – Loof die Heer want Hy is goed
VONKK 0360 – Saam is ons byeen
VONKK 0361 – Vul die hele aarde
VONKK 0362 – U het Uself oor ons ontferm
VONKK 0363 – Heer Jesus, kom en wil ons gas hier wees
VONKK 0364 – Dankie, Heer, dat U by my bly
VONKK 0365 – Help my Heer
VONKK 0366 – As die Here ons rig
VONKK 0367 – Blaas nou oor my, o Heer
VONKK 0368 – Kwel jou nie oor more nie
VONKK 0369 – God het ons vrygespreek
VONKK 0370 – Seënbede
VONKK 0372 – Gee genadig broosheid, Heer
VONKK 0373 – Ek glo in God die Vader
VONKK 0374 – As alles donker is
VONKK 0375 – Die Here is my herder
VONKK 0376 – Stemme oor die hele aarde sing
VONKK 0377 – Stukkend en gebroke
VONKK 0378 – Salig is hul wat in eenvoud leef  tyding
VONKK 0380 – Die Here sal julle seën (Seënbede)
VONKK 0382 – O, die diepte van die liefde
VONKK 0383 – Seën Heer, kinders wat ons U bring
VONKK 0384 – Aan die tafel met die Paasmaal
VONKK 0385 – Heilige nag
VONKK 0386 – Hoor ons Jesus Christus
VONKK 0387 – Op Kersnag sal gelowiges
VONKK 0388 –  Al my dae hou U in u hande 
VONKK 0389 – Soos ’n hert in dorre streke
VONKK 0390 – Heer, my God, ontferm U oor my
VONKK 0391 – Heer, U verdien aanbidding en eer(1)
VONKK 0392 – Heer, U verdien aanbidding en eer(2)
VONKK 0393 – Kyrie eleison, Christe eleison
VONKK 0394 – Laat u dienaar gaan in vrede
VONKK 0395 – Elke een wat kan hoor
VONKK 0396 – Ons behoort nie aan onsself nie
VONKK 0397 – God se liefde bring my redding
VONKK 0400 – Jesus, my rusplek, my troos
VONKK 0401 – O ek besing die grootheid van my Here God
VONKK 0402 – Leer my die klop van die hart van die Vader
VONKK 0403 – Op U verlaat ek my
VONKK 0404 – In ‘n wêreld sonder liefde
VONKK 0406 – Vir elkeen wat aan God behoort
VONKK 0405 – Binnekort beskikbaar
VONKK 0407 – Loof die Heer want Hy is goed
VONKK 0408 – Voor u grote almag
VONKK 0409 – Laat elkeen in die wêreld weer bely
VONKK 0410 – Hier waar ons voor die kruis kom staan
VONKK 0411 – O Vadergod, o Hemelheer
VONKK 0412 – En nou, o Vader, denkend aan u Seun
VONKK 0413 – Ons weerspieël U, Hemelvader
VONKK 0414 – Kom besing die Kersgebeure
VONNK 0415 – Al wat ek begeer, o Heer
VONKK 0416 – As ek stil voor U buig
VONKK 0417 – Word stil en luister
VONKK 0418 – U, die Allerhoogste
VONKK 0419 – Ek het u stem gehoor
VONKK 0420 – O Heer, maak ons nuut
VONKK 0421 – U kyk tot diep in my
VONKK 0422 – Mag jou lewenspad gelyk wees
VONKK 0423 – Wees genadig, Heer, ek vra
VONKK 0424 – O Jesus, ek’s lief vir U
VONKK 0425 – Ons sien uit na God se tyd
VONKK 0426 – Skepper, Wind van nuwe lewe
VONKK 0427 – Vader, U is lief vir ons
VONKK 0428 – Wie is die Kind wat rustig slaap
VONKK 0430 – As die saad van hoop begin groei
VONKK 0431 – Lam van God
VONKK 0432 – Kom ons loof die Hemelkoning
VONKK 0433 – Vader, ek bring U offers van dank
VONKK 0434 – Hemelse Vader, waar ons voor U staan
VONKK 0435 – Ek vertrou op U
VONKK 0436 – ‘n Saaier het een môre vroeg
VONKK 0437 – Mag die Here God jou seën
VONKK 0438 – Binnekort beskikbaar
VONKK 0439 – Niks wat ek hier vermag
VONKK 440 – Jesus kom na Jerusalem toe
VONKK 0441 – Stil verdwyn die daglig
VONKK 0442 – Ons is tesame
VONKK 0443 – Laat daar stilte daal
VONKK 0444 – Kom nasies loof die grote God
VONKK 0445 – Kyk die grootheid van die Here
VONKK 0446 – Here, al ons smeekgebede
VONKK 0447 – Binnekort beskikbaar
VONKK 0448 – Here al ons smeekgebede
VONKK 0449 – Sing sy liefde en sing sy genade
VONKK 0450 – Die Here het ‘n mens gesoek
VONKK 0452 – Here God almagtig, ons buig voor U troon
VONKK 0453 – Gees van die Vader, Gees van God die Seun
VONKK 0454 – Diep in die donkerte
VONKK 0455 – Op Golgota
VONKK 0456 – Gees van God, ons Trooster
VONKK 0457 – Nie aan ons nie, Heer
VONKK 0458 – Kom laat ons jubel tot eers van die Heer
VONKK 0459 – Hemelvader, ons aanbid U
VONKK 0460 – U is die Lam
VONKK 0461 – Kyk wat het die Heer gedoen
VONKK 0462 – Here, dit is donker
VONKK 0463 – Kyk op na die hemel
VONKK 0464 – Vind jou vreugde in die Here
VONKK 0465 – Vader in die hemel