Vonkk: Taakspan

VONKK-DAGBESTUUR

Ds. Jacques Louw
Voorsitter van VONKK 

Jacques:

• is mede-leraar van die NG Gemeente Hoopstad in die Vrystaat
• was Voorsitter van die Sinodale Kommissie vir die Erediens van die NG Kerk in die OVS en help met die praktiese opleiding van die teologiese studente in Himnologie by die Universiteit van die Vrystaat
• was lid van die Liedboek-kommissie en is komponis, teksdigter, van ’n hele aantal Liedboek- en FLAM- en VONKK-liedere
• was eindredakteur van die Kitaarbegeleiersboek en die Liedboek-Sleutel en mede-samesteller van die publikasies soos Met hart en mond en hande en Wat sal ek speel?
• was projekleier vir orrelopname van die Liedboek op CD
• was voorsitter van FLAM van 2003 tot 2008
• is self ook ’n orrelis en koorleier

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 3, HOOPSTAD 9479
Tel: (053) 444 1021
Sel:  082 487 7061
Epos: jacques.louw@absamail.co.za

Ds. Hannes van der Merwe
Onder-voorsitter van VONKK
  
Hannes:

• is leraar van die Hervormde Gemeente Pretoria-Oos
• was vir meer as 10 jaar lid van die Raad vir Erediens van die Hervormde Kerk, waarvan 7 jaar as voorsitter
• was lid van die Liedboek-kommissie en is teksdigter van ’n aantal Liedboek-liedere en ook VONKK-liedere
• was betrokke by die Kitaarbegeleiersboek en die Liedboek-Sleutel
• was lid en voorsitter van die Kuratorium van die NHKA
• is tans vise-skriba van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die NHKA.

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 36318, MENLOPARK 0102
Tel: (012) 348 3880
Sel:  082 575 1979
Epos: hannes@pretoriaoos.com

           
Prof. Daleen Kruger
Skriba van VONKK 

Daleen:

• was ‘n orreldosent by die Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit en ook betrokke by nagraadse kursusse en navorsing oor kerkmusiek
• is uitvoerende kerkorrelis met ’n aantal CD’s op haar kerfstok
• was voorheen die voorsitter van die SA Kerkorrelisteverening
• was lid van die Psalmkommissie vir samestelling van die Liedboek
• tree gereeld as spreker op by geleenthed oor kerkmusiek

Haar kontakbesonderhede is:
Dorotheastr 7, DASSIERAND, Potchefstroom 2520
Tel: (018) 297 3211 (h)
Sel:  082 701 0255
Epos: daleen.kruger4@gmail.com

 VONKK-SPANLEDE

Dr. Breda Ludik

Breda:

• is medeleraar van die NG Gemeente Helderberg as leraar vir aanbidding en navorsing
• is deeltydse dosent aan die Fakulteit Teologie, Stellenbosch
• tree gereeld op as spreker en aanbieder by kursusse oor aanbidding en musiek
• was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel II (1993)
• is teksdigter van ‘n aantal Liedboek- en FLAM-liedere
• is die skrywer en mede-skrywer van ’n aantal publikasies oor aanbidding en spiritualiteit

Sy kontakbesonderhede is:
Marianneslot 3, Fairview Heights
SOMERSET-WES  7130
Tel: (021) 851 5582  Sel:  083 375 8440
Epos:  breda@nghelder.co.za

Dr. Tertius Erasmus

Tertius:

• is leraar van die NG Gemeente Bronkhorstspruit
• is betrokke by musiekontwikkelling en vernuwing by die Oostelike Sinode van die NG Kerk en het 2 landswye liedjieskryfkompetisies in samewerking met VONKK en FLAM gereël.
• hanteer sangdienste in verskillende gemeentes en fokus ook veral op gesins- en huwelikvernuwingsprogramme
• is deel van die diensraad van die Oostelike Sinode en ook lid van die kuratorium van Universiteit van Stellenbosch
• is die voorsitter van SAAP (Suider Afrikaanse Assosiasie vir Pastorale werk)
• was betrokke by die Mpumalanga Jeugkoor vir etlike jare as voorsitter en organiseerder.

Sy kontakbesonderhede is:
53 Cornelisstraat
BRONKHORSTSPRUIT, 1020
Tel: (013) 932 0223
Sel: 082 371 6438
Epos: erasmus.tertius@gmail.com
  

Ds. Riaan Steyn

Riaan:

• Riaan is predikant (met opdrag musiek) in Welgemoed waar hy fokus op die verwerking en komponering van (orrel-, klavier-, koor-, en kamerorkes-) musiek vir liturgiese gebruik (wat voor-, tussen-, en naspele liturgies verweef). Riaan het afstudeer aan die Universiteit van Stellenbosch en het ’n meestergraad voltooi wat fokus op die himnologiese nalatenskap van Martin Luther.
• Hy is ’n klassieke pianis, verwerker, komponis, orkestreerder en musiekvervaardiger wat tot op hede op meer as 500 albums gewerk het, asook musiek vir  TV, radio en films komponeer.
• Riaan is die Hoof Uitvoerende Beampte van Traxtudio Holdings International – ’n korporatiewe en uitvoerende kunste spesialis maatskappy met takke in Kaapstad, Johannesburg, Namibie, Australie, Nederland, Duitsland, Oostenryk, Belgie en VK.

Sy kontakbesonderhede is:
Sel: 083-478-1107
Epos: riaan@traxtudio.co.za

Dr. Gerrit Jordaan 

Gerrit:

• behaal in 2007 ʼn D Mus in uitvoerende kuns aan NWU
• is postdoktorale genoot aan die Skool vir Musiek van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.
• studeer ook aan die Universiteit van Pretoria onder Stephans Zondagh en Wim Viljoen.
• beywer hom vir Suid-Afrikaanse orrelmusiek en is werksaam as navorser, konsertorrelis, begeleier, komponis, dirigent en dosent.
• was vir baie jare ook gemeente-orrelis onder andere by Anglikaanse kerkskool St. John’s College in Johannesburg, die Nederlandse NG gemeente Petra in Pretoria, die Hervormde gemeente Wapadrand en die NG Moedergemeente in Potchefstroom.

Sy kontakbesonderhede is:
Voorstraat 15 Potchefstroom 2531
Sel:  072 760 3446
Epos:  jordaan.gerrit@gmail.com
 

Ds. Jan Lubbe

Jan:

• is medeleraar in die NG Kerk Berg-en-Dal, Bloemfontein
• is voorsitter van die Kuratorium v/d NG Kerk Vrystaat
• was tydelik-deeltydse dosent aan die Fakulteite Teologie in Stellenbosch en Bloemfontein
• is betrokke by die spiritualiteitsvorming van teologiese studente
• is vertaler/teksdigter van ’n aantal Taizéliedere en lid van die Taizégemeenskap in Suid-Afrika
• is lid van SAKOV
• was voorsitter van die Vrystaatse Sinode v/d NG Kerk (2013)
• was voorsitter van die Pro Ecclesia Koor olv Deon Lamprecht (1987-1989) en regisseur van ADMUOVS-studenterevuegroep (1986)

Sy kontakbesonderhede is:
Tel:  051) 436 2261
Posbus 28686, Danhof, 9310
Sel: 082 784 9362
E-pos:  janlubbe1964@gmail.com


Ds. Wouter van Wyk (jnr)

Wouter:
• Predikant by NG Tygerpoort
• het verder in die teologie in Kerkgeskiedenis gestudeer.
• Hy het ‘n baie musikale agtergrond. Hy speel klavier en sing in verskeie kore soos Tuks Camerata en Singkronies. Hy tree ook op as solis in operas en operettes wat deur Salon Musiek aangebied word, met onder andere rolle in La Traviata en die Barbier van Seville.
• Hy tree ook van tyd op as solis by privaat funksies.

Sy kontakbesonderhede is:
Sel:  072 225 7986
Epos: wouterjr@msn.com

VONKK-lede vanuit die HERVORMDE KERK


Dr. Thinus van Staden 

Thinus:

• is leraar van die Hervormde Gemeente Montana in Pretoria
• het ’n PhD verwerf in Praktiese Teologie
• het gedien as lid van die Nuwe Kerkliedkomitee van die Hervormde Kerk en was betrokke by die Jeugliedkomitee van die Hervormde Kerk
• is ’n liedskrywer en tree per geleentheid op as uitvoerende kunstenaar
• is ’n kitaarbegeleier.

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 14318, SINOVILLE 0129
Sel:  084 589 7035
Epos:  wysmydieson@gmail.com
 

Me. Friena Maritz    

Friena:

• verwerf grade in Musiek en Teologie
• is die afgelope 25 jaar orrelis by verskeie gemeentes, onder andere 6 jaar as Musiekdirekteur van die NG Moedergemeente, George
• was oor die laaste 20 jaar lid van verskeie Kommissies en Rade vir Liturgie en Erediens in die Nederduitsch Hervormde Kerk.
• was ook medewerker van die Interkerklike gesangekommissie vir die Liedboek van die Kerk.

Haar kontakbesonderhede is:
Albertstraat 201C, Waterkloof, PRETORIA 0181
Sel:  082 471 1825
Epos: friena@netactive.co.za

Me. Cecilia van Tonder 

Cecilia:

• was musiekonderwyseres, orrelis en dirigent van verskeie kore: die Duitse Mannekoor van Johannesburg, NHK Wapadrant en Nonet Dubbelkwartet
• komponeer en verwerk musiek vir kore en was ook lid van die werkgroep vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk.
• het reeds gesorg vir ’n aantal liedere wat in die Liedboek van die Kerk en in die Nuwe Liedere 1 van die Hervormde Kerk opgeneem is.

Haar kontakbesonderhede is:
Posbus 33169, GLENSTANTIA 0010
sel:  082 492 5882
Epos: jfcvantonder@gmail.com

MEDEWERKERS
         

Prof. Albert Troskie

Albert:

• is reeds vir 48 jaar kerkorrelis en koorleier
• hy behaal sy doktorsgraad oor die koorwerke van Max Reger
• hy was met sy aftrede professor in Musiek en hoof van die Musiekdepartement aan die Universiteit van Port Elizabeth
• hy was die stigter van die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging en vir 20 jaar lank voorsitter en die redakteur van SAKOV se jaarblad
• hy was lid van die samestellingkommissie van die Liedboek van die Kerk en was lid van die eindredaksie daarvan
• Hy is landswys aktief as orrelis en koorleier en het reeds verskeie boeke, orrel- en koorverwerkings en CD’s die lig laat sien.

Sy kontakbesonderhede is:
Summer Dunes 43, Privaatsak 20134,  HUMEWOOD 6013
Tel & faks: 041 503 7854   Sel:  082 726 9595   
Epos:  a.troskie@telkomsa.net

Dr. Colin Campbell 

Colin:

• is tans universiteits-orrelis en assistent professor vir Musiek en Orrel aan die A&M Internasionale Universiteit, Laredo, Texas, VSA
• vroeër was hy verbonde aan die Skool vir Musiek van die Noordwes-Universiteit, as dosent in Musiekteorie en  -tegnologie
• het sy Ph D-graad behaal in liturgie en kerkmusiek binne die missionale erediens
• is ’n konsertorrelis wat wêreldwyd uitvoerings gee
• is as kerkmusikus aktief betrokke by navorsing in kerkmusiek
• was die setter van verskeie liedboeke in SA

Sy kontakbesonderhede is:
10510 Winrock Drive
Laredo, TX 78045
U.S.A.
Epos: colin.campbell@tamiu.edu of colin.ccmusic@gmail.com
   

Me. Renette Bouwer

Renette:

• was vir 21 jaar die orrelis van die NG Gemeente Constantiakruin
• spesialiseer in koorleiding
• is tans koorleier van die koor van die Universiteit van Johannesburg en die Cantamus Corde Kamerkoor
• onder haar leiding het die UJ koor reeds verskeie internasionale toekennings verwerf
• onder haar leiding het die twee kore verskeie CD’s die lig laat sien
• met haar ’n besondere sangtalent en het Renette self ook al CD opnames gemaak

Haar kontakbesonderhede is:
Posbus 21644, HELDERKRUIN 1733
Tel: 011 559 2435 (w)  Faks: 011 559 3427
Sel:  083 4425 505   
Epos:  renetteb@uj.ac.za
   

Dr. Ockie Vermeulen 

Ockie:

•   is orrelis van die NG Kerk Pretoria-Oos asook kurator en Universiteitsorrelis van UNISA
•   voltooi sy doktorsgraad in kerkorrel (uitvoerend) in 2012 aan UP
•   speel reeds vanaf 13-jarige ouderdom in die kerk en het ’n besonderse voorliefde vir kerkmusiek
•   was twee jaar lank orrelis in Amerika tydens sy studies daar en probeer op hoogte bly met die gereformeerde Amerikaanse erediens
•   het reeds twee orrel CD’s uitgegee wat oa vir langer as 60 weke op die Classic FM top 20 lys was en ook vir ‘n SAMA benoem was.

Sy kontakbesonderhede is:
Koekoekweg 1510
WAVERLEY 0186
Sel:  082 444 6057
Epos:  ockie@ockievermeulen.com  
        

Mnr. Anton Esterhuyse 

Anton:

• is ‘n pianis, fluitis, panfluitis, komponis, verwerker en musiekregisseur
• is sedert 2001 musiekleier by NG Gemeente Universitas in Bloemfontein waar hy gereeld nuwe verwerkings van onder andere Liedboek en FLAM-liedere vir instrumentale ensembles doen
• was as musiekregisseur betrokke by uiteenlopende produksies soos Rapport Sing Jou Taal (2006-2008),  A Tribute to Joe Cocker (2005-2007), The Boyfriend (2008) en Rina Hugo en die Bloemfontein Kinderkoor saam met Unimus (2009), Coenie  & Lucas in Simfonie (2012)

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 100965, Brandhof, 9324
Sel: 072 226 4755
E-pos: antone@hixnet.co.za

VONKK ADVISEURS

Dr. Stephan Joubert
Teologiese Adviseur

Stephan:

• is tans predikant van e-kerk en as tentmaker verbonde aan die NG Gemeente Pierre van Ryneveld
• Hy is ook ‘n buitengewone professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van Pretoria en verskeie ander buitelandse universiteite
• Verskeie boeke en artikels het reeds uit sy pen verskyn.
• Is ’n baie gewilde prediker en spreker.
• Stephan was ook lid van die werkgroep wat verantwoordelik was vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk

Sy kontakbesonderhede is:
Adres: 48 Cormorant Drive
Glen Marais, KEMPTONPARK
Posbus 60303, Pierre van Ryneveld, 0045
Sel:  083 488 2822
Epos:  sjoubert12@gmail.com

 

Me. Francisca du Randt

Francisca

• behaal haar MA in Afrikaanse Taalkunde
• sy werk as taalredigeerder in die uitgewersbedryf
• en is ten nouste betrokke by haar tuisgemeente se Gemeenteblad.

Sy kontakbesonderhede is:
Adres:Tiervisstraat 754b, Garsfontein, Pretoria
Sel: 082 496 5950
Epos:fran.durandt@gmail.com

VONKK ERELEDE
    

Dr. Driekie Jankowitz

Driekie:

• Was ’n afgetrede kerkmusiekdosent aan die College of the Arts, Windhoek, Namibië
• was vir baie jare ook ’n gemeente-orrelis
• vanweë haar besondere liefde vir die psalms, het sy in 2009 haar doktorsgraad behaal met ’n proefskrif oor Liturgiese Psalmsang in die NG Kerk
• Sy was sedert 2007 lid van die VONKK-span en het gesorg vir skitterende kortvorm psalms
• Driekie is in Des 2011 na ’n uitgerekte stryd aan kanker oorlede
• Ons eer Driekie se nagedagtenis en haar bydrae tot die nuwe kortvorm psalms wat deel van die VONKK-liedere uitmaak.

   

Ds. Cassie Carstens

Cassie:

• Was ’n emeritusleraar van die NG Kerk
• was vroeër ‘n deeltydse dosent in Himnologie aan die Universiteit van Pretoria
• was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel I (1984) en Jeugsangbundel II (1993)
• was ook een van die eindredakteurs van die Liedboek van die Kerk
• was self ’n orrelis en kantoryleier
• was betrokke by die SA Kerkorrelistevereniging
• was sedert die stigting van VONKK die sekretaris van die werkgroep.
• is in Julie 2016 oorlede

VONKK wil graag wyd dink en wil musiek vir die hele erediens voorsien.

  • Dit sluit dus nie net nuwe liedere in die klassiek styl in nie, maar ook liturgiese musiek vir orrel en ander klassieke instrumente vir gebruik tydens sekere momente van die erediens. VONKK sal ook aandag gee aan kantorymusiek (koormusiek) vir die erediens.
  • Onder die versameling van klassieke liedere, wil ons graag veral ook aan die psalms aandag gee. Ons glo dat ’n kerk wat nie psalms sing nie, is arm. Na goeie navorsing, besef VONKK dat die strofiese omdigtings van die psalms met die Geneefse melodieë soos wat dit in die Liedboek voorkom, nie oral byval by gemeentes vind nie. Daarom werk ons daarnaas ook aan kortvorm psalms wat die inhoud/boodskap van die psalm in ’n korter vorm met ’n eenvoudiger en makliker singbare melodie weergee.
  • VONKK is ook deeglik bewus van die verskillende spiritualiteits-groeperinge wat binne gemeentes bestaan en die behoeftes van hierdie verskillende spiritualiteits-groepe. Hoewel gemeentes dalk nie daarvan bewus is nie, is die mistieke spiritualiteitsgroep dikwels die tweede grootste groep in die gemeente. In die lig hiervan wil ons veral ook die hoeveelheid van liedere in die meditatiewe styl vermeerder.